Zájezdy plné zážitků

Aktivní dovolená na kole, na lodi nebo na lyžích

Sazby cestovního pojištění

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů po Evropě

Pro zřízení cestovního pojištění je třeba: Jméno a přijmení, adresa trvalého bydliště včetně psč, státní příslušnost a rodné číslo.


Letní cyklistické zájezdy

1. Pojištění typu A30 PANDEMIC - Cena 70 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 50 Kč

s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové, rozšiřující základní balík pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka pojištění léčebných výloh v zahraničí

1) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 1.000.000 Kč
2) ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného 1.000 Kč / 1 noc
max. 14 nocí pojištění zrušení objednaných služeb
3) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd
4) nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku) 80 % stornopoplatku max. 30.000 Kč / osoba celkem max. 90.000 Kč pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
5) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu 8.000 Kč / osoba celkem max. 32.000 Kč.
 
Nárok na pojistné plnění z pojištění PANDEMIC vznikne za podmínky, že:
- vycestování nastalo z území České republiky nebo z krajiny trvalého pobytu pojištěného a v době platnosti pojistné smlouvy. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění.
- škodová událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku podezření, resp. po nařízení karantény z důvodu podezření na onemocnění klasifikované Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie / pandemie. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění
 
  • Upozornění: Balík pojištění A30 PANDEMIC nelze sjednat pro osobu nad 70 let.
    Detailní informace si stáhněte ZDE-A30-PANDEMIC

 

2. Pojištění typu A30 - Cena 45 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 30 Kč

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví ( 2.500.000 Kč)
4) úrazové pojištění (180.000 Kč)
5) asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)
7) pojištění zrušení objednaných služeb (do 30.000,-Kč)
8) následující doplňkové připojištění:
pojištění nevydařené dovolené
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
pojištění doprovodu
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
pojištění opožděného nástupu na zájezd

 

3. Pojištění typu B - Cena 30 Kč/dospělá osoba i dítě /den

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění (pojistná částka 4.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
4) asistenční služby v zahraničí ( bez limitu)
5) úrazové pojištění (360.000 Kč) 
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

 

Zimní lyžařské zájezdy

toto pojištění kryje rekreační lyžování a snowboarding na vyznačených trasách

4. Pojištění typu A30 PANDEMIC SPORT- Cena 140 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 100 Kč

s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové, rozšiřující základní balík pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka pojištění léčebných výloh v zahraničí

1) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 1.000.000 Kč
2) ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného 1.000 Kč / 1 noc
max. 14 nocí pojištění zrušení objednaných služeb
3) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd
4) nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku) 80 % stornopoplatku max. 30.000 Kč / osoba celkem max. 90.000 Kč pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
5) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu 8.000 Kč / osoba celkem max. 32.000 Kč.
 
Nárok na pojistné plnění z pojištění PANDEMIC vznikne za podmínky, že:
- vycestování nastalo z území České republiky nebo z krajiny trvalého pobytu pojištěného a v době platnosti pojistné smlouvy. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění.
- škodová událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku podezření, resp. po nařízení karantény z důvodu podezření na onemocnění klasifikované Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie / pandemie. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění
 
  • Upozornění: Balík pojištění A30 PANDEMIC SPORT nelze sjednat pro osobu nad 70 let. 
    Detailní informace si stáhněte ZDE-A30-PANDEMIC

 

5. Pojištění typu A30 SPORT - Cena 90 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 60,-Kč

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví ( 2.500.000 Kč)
4) úrazové pojištění (360.000 Kč)
5) asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)
7) pojištění zrušení objednaných služeb (do 30.000,-Kč)
8) následující doplňkové připojištění:
pojištění nevydařené dovolené
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
pojištění doprovodu
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
pojištění opožděného nástupu na zájezd

 

 

6. Pojištění typu B SPORT - Cena 70 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 70,-Kč

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění (pojistná částka 4.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
4) asistenční služby v zahraničí ( bez limitu)
5) úrazové pojištění (360.000 Kč) 
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

 

Cestovní pojištění pro účastníky zájezdu

Formulář oznámení škodní události z pojištění léčebných výloh v zahraničí si stáhněte ZDE - FORMULÁŘ. Formulář vyplňte, podepište a pošlete do pojišťovny UNION.