Zájezdy plné zážitků

Aktivní dovolená na kole, na lodi nebo na lyžích

Sazby cestovního pojištění

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů po Evropě

Pro zřízení cestovního pojištění je třeba: Jméno a přijmení, adresa trvalého bydliště včetně psč, státní příslušnost a rodné číslo.


Letní cyklistické zájezdy

1. Pojištění typu A30 – Cena:
50,-Kč/dospělá osoba/den,
35,-Kč/dítě do 15 let/den
85,-Kč/osoba nad 70 let/den

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví ( 2.500.000 Kč)
4) úrazové pojištění (180.000 Kč)
5) asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)
7) pojištění zrušení objednaných služeb (do 30.000,-Kč)
8) následující doplňkové připojištění:
pojištění nevydařené dovolené
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
pojištění doprovodu
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
pojištění opožděného nástupu na zájezd

2. Pojištění typu A30 PANDEMIC –  cena:
70,-Kč/dospělá osoba/den,
50,-Kč/dítě do 15 let/den,
120,-Kč/osoby na 70 let/den

s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové, rozšiřující základní balík pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka pojištění léčebných výloh v zahraničí

1) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 1.000.000 Kč
2) ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného 1.000 Kč / 1 noc
max. 14 nocí pojištění zrušení objednaných služeb
3) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd
4) nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku) 80 % stornopoplatku max. 30.000 Kč / osoba celkem max. 90.000 Kč pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
5) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu 8.000 Kč / osoba celkem max. 32.000 Kč.
Nárok na pojistné plnění z pojištění PANDEMIC vznikne za podmínky, že:
vycestování nastalo z území České republiky nebo z krajiny trvalého pobytu pojištěného a v době platnosti pojistné smlouvy. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění.
škodová událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku podezření, resp. po nařízení karantény z důvodu podezření na onemocnění klasifikované Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie / pandemie. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění

Zimní lyžařské zájezdy

toto pojištění kryje rekreační lyžování a snowboarding na vyznačených trasách

3. Pojištění typu A30 SPORT – Cena:
100,-Kč/dospělá osoba/den,
70,-Kč/dítě do 15 let/den
170,-Kč/osoba nad 70 let/den

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví ( 2.500.000 Kč)
4) úrazové pojištění (360.000 Kč)
5) asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)
7) pojištění zrušení objednaných služeb (do 30.000,-Kč)
8) následující doplňkové připojištění:
pojištění nevydařené dovolené
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
pojištění doprovodu
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
pojištění opožděného nástupu na zájezd

4. Pojištění typu A30 PANDEMIC SPORT- Cena:
140,-Kč/dospělá osoba/den,
100,-Kč/dítě do 15 let/den
240,-Kč/osoba nad 70 let/den

s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové, rozšiřující základní balík pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka pojištění léčebných výloh v zahraničí

1) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 1.000.000 Kč
2) ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného 1.000 Kč / 1 noc
max. 14 nocí pojištění zrušení objednaných služeb
3) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd
4) nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku) 80 % stornopoplatku max. 30.000 Kč / osoba celkem max. 90.000 Kč pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
5) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu 8.000 Kč / osoba celkem max. 32.000 Kč.
Nárok na pojistné plnění z pojištění PANDEMIC vznikne za podmínky, že:
vycestování nastalo z území České republiky nebo z krajiny trvalého pobytu pojištěného a v době platnosti pojistné smlouvy. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění.
škodová událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku podezření, resp. po nařízení karantény z důvodu podezření na onemocnění klasifikované Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie / pandemie. Při nesplnění této podmínky pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění

5. Pojištění typu B – Cena:
40,-Kč/dospělá osoba i dítě /den
80,-Kč/osoba nad 70 let/den

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění (pojistná částka 4.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
4) asistenční služby v zahraničí ( bez limitu)
5) úrazové pojištění (360.000 Kč)
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

6. Pojištění typu B SPORT – Cena:
90,-Kč/osoba i dítě do 15 let/den
180,-Kč/osoba nad 70 let/den

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění (pojistná částka 4.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
4) asistenční služby v zahraničí ( bez limitu)
5) úrazové pojištění (360.000 Kč)
6) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

Cestovní pojištění pro účastníky zájezdu

Formulář oznámení škodní události z pojištění léčebných výloh v zahraničí si stáhněte ZDE – FORMULÁŘ. Formulář vyplňte, podepište a pošlete do pojišťovny UNION.
×
To top