Informace o přihlašování na zájezdy Sunbike.cz

Elektronický přihlašovací systém umožňuje přihlašování (objednávání) zájezdů Sunbike.cz.

Registrace nového uživatele

Jako první krok je potřeba se zaregistrovat do systému. V registračním formuláři vyplníte vaše osobní data a po odeslání obdržíte na zadaný e-mail přihlašovací heslo pro první přihlášení. Toto přihlašovací heslo si můžete okamžitě po prvním přihlášení změnit.

Závazná přihláška (objednání)

Po přihlášení do systému je možné uzavřít objednávku zájezdu. V nabídce zájezdů si vyberete příslušnou akci u níž kliknete na odkaz umožňující "přihlášení". Po vyplnění souhlasu s podmínkami Sunbike.cz budete informováni o platbě (číslo účtu, variabilní symbol platby, částka, záloha). V případě, že zájezd je již plně obsazen, je možné přihlásit se nezávazně do náhradníků - v případě, že se v zájezdu místo uvolní, budou o této skutečnosi informováni náhradníci mailem (Mohou se tedy přihlásit mezi prvními).

Přehled vašich přihlášek

Po přihlášení do systému (login) se vám v levém horním rohu objeví vaše jméno a nabídky jako odhlásit se ze systému, změna osobních údajů, změna hesla a přehled mých přihlášek. V přehledu přihlášek jsou k dispozici aktuální informace o stavu vašich objednávek. Jsou zde informace o platbě, včetně zobrazení, zda platba byla připsána na příslušný účet.

Splatnost záloh

Pokud není určeno jinak, je splatnost záloh stanovena na 1 týden od data přihlášení.

Zrušení přihlášky

Do doby, než za objednávku zaplatíte, je možné zrušit svou účast na zájezdu pouhým kliknutím. V případě, že jste již zaplatili (třeba i jen zálohu), je potřeba dohodnout se na zrušení vaší účasti přímo s odpovědnou osobou. V případě, že do stanoveného termínu nezaplatíte na určený účet příslušnou částku, budete jednou varováni e-mailem a pokud nezaplatíte ani potom, bude vaše přihláška zrušena, aby bylo umožněno přihlášení dalším zájemcům.