1625_Norsko_2016

Fotky a videa z běžkaření a pobytu v Norsku. 27.2.- 5.3.2016 SUNBIKE CK
Norsko bezky 2016 60 Norsko bezky 2016 1 ř;������������‰��������4xV4xV4xV4�������`��’$�čO�����˙˙Qt�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ6""éh����u�Đ�>(˙˙«��ĽĎ˙˙+�3��k��ľJ˙˙ס���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đ6©"Ż�©	�{	A	ő˙)������������������������)ę"����������������������������������������������������m��@�����������������Ł��� ţ�8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�������6��"���������7i����0�éh����u�Đ�>(˙˙«��ĽĎ˙˙+�3��k��ľJ˙˙ס�JKJKQ3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�aU�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�aU�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�JKJK������������������������Ńi�ë˙���������������K����‘Ž�������������������������������������������������������������Vi���^�Vi���^�Vi���^�Vi���^�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�0���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6n‡���‡�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‰���‹���Ť���Ź���ΊFß›WđŢĽš|Ż!�4�6fŤ��@ěs_€ Norsko bezky 2016 21 Norsko bezky 2016 2 ř;����7�������Ő	�����Ž����4xV4xV4xV4�������`� Ľ*�č������˙˙ýĹ�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��ĐŐ	�	m����ĺ{�Ě�h/˙˙†��Ň˙˙Î3�#ú˙˙˛��{L˙˙Óˇ���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����ĐŐ	�Ą 	ŞĄ 	�q	Z	ţ˙������������������������W�Q����������������������������������������������������F��r����������������"� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����Ő	�����	���������(m����÷z�m����ĺ{�Ě�h/˙˙†��Ň˙˙Î3�#ú˙˙˛��{L˙˙Óˇ�JKJK������������"�"�"�@"�@"�@"�@"�P3�P3�P3�������������"�"�"�A"�Q3�@"�@"�@"�@"�P3�������������"�"�‘�0�Q3�@"�@"�@"�A"�P3�������������� �‘�0�A"�@"�@"�@"�A"�P3������������� � �‘�@"�‘�@"�@"�@"�A"�P3�����������"� �@"�0�P3�‘�@"�@"�Q3�@"�A"�����������"�� �@"�P3�‘�‘�`���Q3�A"�A"������������� � �@"�P3�"����™	�Q3�A"�A"������������� � �P3�P3�P3�P3�‘�@"�A"�A"�������������‘� �P3�Q3�‘�"�@"�A"�A"�A"�������������p���’™	�‘�‘�"�‘�A"�Q3�A"�A"�������������‘�’™	�’™	�’™	�’™	�‘�A"�A"�A"�Q3�����������"� � �‘�P3�P3�@"�A"�A"�Q3�Q3�������������‘�0�‘�P3�P3�Q3�1"�A"�A"�Q3�������������‘� �P3�P3�P3�P3�0�A"�A"�Q3�����������"�0�0�P3�P3�P3�P3�0�A"�A"�Q3�JKJKw�ü˙��n�Śf���e‘�Ţ]���@•�������������������������������������Űm����®c�������������Aq�˙˙��ĐH�������������lm�2���{�nm�1��@{�nm�1��@{�nm�1��@{�������������–ľ��¶f���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�+���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6n	��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ΊFß›WđŢĽšßo(�4�=˝9��@ě7_‚ Norsko bezky 2016 3 ř;����7������� ��Ę��X����4xV4xV4xV4�������`�ŢtF�č������˙˙žQn�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ �ee	Đ{����a�4Î�`0˙˙l��ëŃ˙˙+7�ęö˙˙»��TK˙˙ńŁ���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đ �ď e	ňď 	�Ž	Z	ß˙������������������������6ž.����������������������������������������������������L��Z�t������������b� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX����� �����e	���������^}����ç_�Đ{����a�4Î�`0˙˙l��ëŃ˙˙+7�ęö˙˙»��TK˙˙ńŁ�JKJK����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�"�"���"�"�"�����"�������������A"�0�@"�‘�"��"� � � �0� �"�"�����0�‘� � ��™	��™	�`���‘�0�0�0�0�‘�"�"�"�"�"�"���‚™	�‚™	��™	������"�"�"���"�"�"�"�"�’™	�€���p���"�€���p���"�"�"�"�"�"�"�"�"�’™	�’™	��™	�€���"��™	�qŞ �‘�"�"�"�"�"�"�"�"�’™	�’™	�€���€���‘�’™	�p���‘�"�"�"�"�"�"�‘�’™	�‘�‘�’™	�’™	�’™	�’™	�’™	�‘�‘�"�"�"�"�"�’™	�’™	�‘�P3�‘�p���’™	�’™	�‘�@"�0�‘�"�"�"�"�’™	�‘�’™	�‘�P3�’™	�’™	�’™	�‘�0�‘�‘�‘�‘�‘�‘�’™	�‘�’™	�‘�‘�’™	�’™	�’™	�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�JKJK+z���Ůi�ŕ‹���ňR�Çb����Kw�������������������������������������Űm����®c�������������ęp�ü˙��SP�������������Ó}���đ_�}}���`�}}���`�}}���`�������������ľˇ��$Ę����,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�8���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6n^��^����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`��b��d��f��ΊFß›WđŢĽšb	#�4�80ó��@ĄrŔę
Norsko bezky 2016 22 Norsko bezky 2016 24 Norsko bezky 2016 4 ř;����7�������w	��$��Â����4xV4xV4xV4�������`�Ĺľ=�č������˙˙9ˇh�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đw	�ľ ľČx����jc�đÍ�>0˙˙Ň��ňŃ˙˙Ľ6�R÷˙˙Ö��|K˙˙®Ł���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đw	�G ľKG 	�y	Z	ő˙������������������������TM����������������������������������������������������]��Š����������������Ú� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����w	�����ľ���������Öx����)c�Čx����jc�đÍ�>0˙˙Ň��ňŃ˙˙Ľ6�R÷˙˙Ö��|K˙˙®Ł�JKJK��������������������������������������������������������������������������"�����������������������"�P3�P3�P3�`���‘�������������������"�‘�P3�P3�P3�`���`�����������"�"���"�0�‘�P3�P3�P3�P3�P3�P3�@"�`���‘�0�‘�‘�‘�‘�‘�"�"��0� �‘�P3�0�p���€���p���P3�P3�P3�P3�Q3�"�"�"��‘�‘� �"�‘�€���‘���"�"�"�"�"�"�"��‘�‘��"�‘�‘�‘���"�"�"�"�"�"�"��‘�‘� �"�‘�‘��™	���"�"�"�"���"�"��‘�‘� ��"�‘�€���‘�"�"�"��"����‘�‘� �‘��‘�€���‘��"�"�"�‘� ��� �‘�� �‘�‘�‘���"�"�"�"�‘� � � � � � �0� � �‘�"�"�"�����‘� � � � � � � � � �0� �‘��‘��‘� � � � � � � �0� � � �‘�‘�‘�‘�JKJKÉz���Ěc�¸€���I[�RZ�ý˙��F‡�������������������������������������Úm�˙˙��¬c�������������Tj�ü˙��]T�������������čx�×˙��íb�›x�Ř˙��ňb�›x�Ř˙��ňb�›x�Ř˙��ňb�������������,?�Ś!�,���N�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�/���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���� ��ΊFß›WđŢĽšWV/�4�Ež��@ěs^‚ Norsko bezky 2016 25 Norsko bezky 2016 36
Norsko bezky 2016 55 Norsko bezky 2016 16 ř;����7������� ��®������4xV4xV4xV4�������`�ý&�č������˙˙c�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ �KK	r����@l�Í�â/˙˙��˙Ń˙˙q5��ř˙˙:��íK˙˙٢���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đ �× K	Ř× 	�Ś	Z	ß˙������������������������ �·��6nj���j�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������l���n���p���r���ΊFß›WđŢĽšš 0�4�Eç��@ĺrŔë Norsko bezky 2016 49 Norsko bezky 2016 50 Norsko bezky 2016 51
Norsko bezky 2016 5 ř;����7�������% ��Ě��h����4xV4xV4xV4�������`�ĐŁ4�č������˙˙?T�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ% �dd	ěp����Ţo�ŘĚ�É/˙˙_��Ň˙˙5�ďř˙˙V��L˙˙™˘���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đ% �ő d	ńő 	�{	Z	ë˙������������������������OçG����������������������������������������������������Q� �z�������������Ú � ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����% �����d	���������q����Řo�ěp����Ţo�ŘĚ�É/˙˙_��Ň˙˙5�ďř˙˙V��L˙˙™˘�JKJK‘�����‘�0�@"�@"�@"�0�0�0�0�0�0�0���‘�@"���"�‘�0�@"�@"�@"�@"�@"�0�0�0�0���@"�‘�‘�‘�"�‘�0�@"�P3�P3�P3�P3�0�0�0�‘�@"�0�‘�‘�0���‘�`���a™	�`���`����™	�‘�0�0� ��� �0�0�@"�‘�€����™	�p���p���‘�0�‘�0�0� �"�"�‘�@"�Q3� �‘�‘�p���qŞ �‘��‘� �0�0�"�"�"�‘�@"�Q3�‘�‘�P3�qŞ �‘�"�‘� �0�@"�"�"�"�"��Q3�€����™	�p���P3�‘���� � � �0�‘�"�"�"�"�P3�‚™	�‚™	�"�0�"��������0�0�’™	�’™	�"�‘�"�0�‚™	�‚™	���@"�"�������0�@"�0�’™	�’™	�‘�’™	�‘�‘�‚™	��™	���"�"�������0�0�@"�’™	�‘�‘�Bw�Q3�P3�a™	�a™	�p���P3�@"�€��� �0�A"�A"�‘�‘�‘�A"�Q3�A"�P3�@"�@"�Q3�@"�`���0�@"�@"�A"����"�1"�"��‘�‘�"�a™	�A"�Q3�@"�A"�@"�@"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�‘�‘��"�"�"�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�‘�0�"�"�"�"�"�JKJKs�Ň˙��«m�|n�î˙��r�”]�ţ˙����������������������������������������Úm�˙˙��­c�¦Y����^�…´����'^�yB����ăh�Ăp�Ä˙��×o�°p�Ć˙��…o�°p�Ć˙��…o�°p�Ć˙��…o�������������zW�bx����P�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�4���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nŘ��Ř����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ú��Ü��Ţ��ŕ��ΊFß›WđŢĽš„„1�4�F7��@ĺrŔę Foto mapa1 Foto mapa2 Norsko bezky 2016 7 ř;����7�������á ��€	��X����4xV4xV4xV4�������`�˛üF�č������˙˙-�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đá � r����5p�ěĚ�Ë/˙˙I���Ň˙˙)5�×ř˙˙N��L˙˙«˘���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đá �± Ł	±	�}	Z	ß˙������������������������E�>����������������������������������������������������J��j����������������Ş� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����á ����� ���������s����Ło�r����5p�ěĚ�Ë/˙˙I���Ň˙˙)5�×ř˙˙N��L˙˙«˘�JKJK������‘�’™	�’™	�‘�0�0�0�0�"�‘�"�"�"�����"�‘�’™	�’™	�‘�0�0�0�����"�"�"�"�����"��’™	�’™	�‘�0�0�‘�"�"�"�"�"�"�����"��’™	�’™	�‘�0�0�"�"�"�"�"�"��������"�’™	�"�‘�0�‘�"�"�"�"�"�"�‘���������’™	�"�‘�‘�"�"�"�"�"��‘�0�������’™	�‘�0�‘�‘�‘�0�‘� � �0�0�������’™	�‘�0�‘�0�0�0�0�0�0�0�‘������‘�’™	�‘�0�0�0�0�0�0�0� �0�0���‘�’™	�’™	�’™	�P3�‘�0�0�@"�0�0�0�0�0�0���"�‘�’™	�’™	�@"�0�0�A"�@"�0�0�0�0�0�0���"�‘�‘�’™	�Q3�A"�A"�A"�@"�@"�0�0� � �0�"�"�‘�’™	�’™	�@"�0�Q3�@"�A"�@"�@"�0�0�0�‘�"�"�‘�‘�’™	�@"�@"�A"�@"�A"�@"�0�0�0� �0�"�"�‘�’™	�Q3�0�A"�A"�A"�A"�A"�0�0�0�0�‘�"�"�’™	�’™	�A"�A"�A"�A"�A"�A"�A"�0�0�0�0�P3�JKJKÇs���qo�|r���¬p�éb����Ť�������������������������������������������������������������������������������������çr�Ç˙��’o�Ír�Č˙��So�Ír�Č˙��So�Ír�Č˙��So�������������Ŕ¸�Ô	�>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�3���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nŃ���Ń�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ó���Ő���×���Ů���ΊFß›WđŢĽšĂ.�4�ChÖ��@ě3_‚ Norsko bezky 2016 57
Norsko bezky 2016 56 Norsko bezky 2016 54 Norsko bezky 2016 61 Norsko bezky 2016 62 Norsko bezky 2016 63
Norsko bezky 2016 52 Norsko bezky 2016 53 Video vecirek22 Norsko bezky 2016 67 Norsko bezky 2016 68
Norsko bezky 2016 58 Norsko bezky 2016 46 Norsko bezky 2016 33 Norsko bezky 2016 26 Norsko bezky 2016 28
Norsko bezky 2016 29 Norsko bezky 2016 27 Norsko bezky 2016 31 Norsko bezky 2016 32 Norsko bezky 2016 34
Norsko bezky 2016 30 Norsko bezky 2016 35 Norsko bezky 2016 59 Norsko bezky 2016 66 Norsko bezky 2016 64
Norsko bezky 2016 65 Norsko bezky 2016 78 Video vecirek ve tme.avi Norsko bezky 2016 37 Norsko bezky 2016 38
Norsko bezky 2016 39 Norsko bezky 2016 70 Norsko bezky 2016 71 Norsko bezky 2016 72 Norsko bezky 2016 10 ř;����7�������A��ĺ	���	����4xV4xV4xV4�������`��Y�č������˙˙ă(�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��ĐA�}} hu����úc�şÍ�+0˙˙��óŃ˙˙k6�˘÷˙˙đ��—K˙˙yŁ���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����ĐA�}  	�„	Z	ß˙������������������������:¨3����������������������������������������������������m��j����������������%� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����A�����} ���������&u����ţc�hu����úc�şÍ�+0˙˙��óŃ˙˙k6�˘÷˙˙đ��—K˙˙yŁ�JKJK"�����������"�‘� �‘���‘�‘�‘�‘�"�"���������"�’™	�‘�‘��"���‘�‘�"�"�"�������"�’™	�‘�������‘�"�"�"�����"�"�’™	� ��� ����‘�"�"���������"�‘�‘�‘������‘�"�"���������"�‘�0�0�‘������"�"���������"�‘���������"�"�����������‘���������"�"�����������‘�"��‘�� ������"�����������‘� ��"�� ������������������‘������ �����"�"�������"�’™	�‘�‘������‘���"�"�����"�"�‘�‘�‘������‘�"�"�"�"�"�"��‘�’™	�‘�����‘�‘�"�"�"�"�"�"����‘�‘�����‘�‘�"�"�"�"�"�"�‘�‘�’™	�‘��"��‘�‘�‘�JKJK€z���+c�ľf���Ŕb�������������������������������������������������������������������������ÉN���jw�������������ru���d�@u���d�@u���d�@u���d�������������ŔR�ôá>�¨���p�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�+���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nT��T����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V��X��Z��\��ΊFß›WđŢĽšŹŐ"�4�8É��@ĺrŔë
Norsko bezky 2016 40 Norsko bezky 2016 41 Norsko bezky 2016 42 Norsko bezky 2016 43 Norsko bezky 2016 47
Norsko bezky 2016 48 Norsko bezky 2016 8 ř;����7�������R��ý	��ř	����4xV4xV4xV4�������`�|Ě�č������˙˙śß�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��ĐR�šš ax����*b��Î�D0˙˙Ľ��ěŃ˙˙Ó6�A÷˙˙Ń��uK˙˙şŁ���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����ĐR�"š ' "	��	Z	ß˙������������������������>H5����������������������������������������������������N��\����������������Ş� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����R�����š ���������Kx����mb�ax����*b��Î�D0˙˙Ľ��ěŃ˙˙Ó6�A÷˙˙Ń��uK˙˙şŁ�JKJK������������"����"�"�"�"�"�"���������‘�‘�‘���"��"�"�"�"�"�"���‘�������‘�‘����‘��"�"�"�"�"�‘�‘�‘���‘�‘�� � �0� �� ��"�"�‘�‘�‘�‘�€���� �0�0�0� ��"�"�"�"������‘�‘� � �0� � ������"�"���"���‘�‘�0���� � ���‘�"���"�"�"�€����™	��� � � � � � �@"�p���‘��������™	��™	�"�"� �0� � � � �`���qŞ �qŞ ���‘�‘�a™	�qŞ �a™	�p���‘�P3�P3�P3�Q3�‘�qŞ �qŞ �qŞ �‘�‘�‘�@"�P3�a™	�0� �0�0�0�0�‘�qŞ �qŞ �qŞ �‘�‘�’™	�‘�0�P3�’™	�’™	�’™	�’™	�‘�‘�0�P3�qŞ �qŞ �‘�‘�‘�‘�‘�’™	�’™	�"�‘�‘�‘�"�‘��0�`���"�"�‘�‘�‘�‘�‘�"�‘�‘�‘�"�"�"�"��"���"�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�"�‘�‘���"�"�"�"���JKJK"y�"�� d�C|����\U�z[����EŤ�������������������������������������Űm����®c�������������������������b4����Ś�nx�Ń˙��!b�	x�Ó˙��/b�	x�Ó˙��/b�	x�Ó˙��/b�������������x‘ �˘y�\���L�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�2���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6ng��g����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������i��k��m��o��ΊFß›WđŢĽšÉő.�4�D��@ě3^„ Norsko bezky 2016 76 Norsko bezky 2016 75 Norsko bezky 2016 77
Norsko bezky 2016 9 ř;����7�������"��Ě	��Ŕ����4xV4xV4xV4�������`�>“6�č������˙˙Ě�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ"�gg ”v����d�ŔÍ�60˙˙ ��óŃ˙˙y6�”÷˙˙ë��“K˙˙‚Ł���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đ"�ňg ô	ň	�Ť	Z	ß˙������������������������C:����������������������������������������������������T��z����������������z&� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����"�����g ���������äv����qc�”v����d�ŔÍ�60˙˙ ��óŃ˙˙y6�”÷˙˙ë��“K˙˙‚Ł�JKJK‘�‘�����������‘������‘�‘������������‘����‘��‘������ �������‘��������� ������������ ������������������‘����"�"�"�"�"�"�"�"�"����"����"�"��‘� � � ���"�"�‘���€���‘����‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘� �‘�‘�‘�p��� ����‘�’™	�‘�‘�‘�’™	�‘��’™	�’™	�’™	�‘�‘�‘�‘�‘�’™	�’™	�‘�‘�‘�‘�‘� �"�"�"�"�"�������"�‘�"�"�� � � � �"�"�"�"�"���������"���"�"�"�"���"�"�����������"�"�"�"�"�"�"�"�������������������"�"�"�"�"�"������������������������"�"�"�"�"���������������������"�"�"�"���JKJKáx���­b� u�ů˙��đd�������������������������������������������������Űm����­c�������������IP�˙˙��s�������������w���sc�čv���uc�čv���uc�čv���uc�������������ŠÉ�~\)�Â���j�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�/���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6ns��s����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������u��w��y��{��ΊFß›WđŢĽš,Í$�4�9�u��@ě3^„ Norsko bezky 2016 11 ř;����7������� �·��6nc��c����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e��g��i��k��ΊFß›WđŢĽšŃí!�4�7ó��@îsV† Norsko bezky 2016 74 Norsko bezky 2016 79 Norsko bezky 2016 20
Norsko bezky 2016 12 ř;����7�������č ��‚	��|����4xV4xV4xV4�������`�Ď!�č������˙˙jŤ�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đć � no����Lc�}Í�	0˙˙z��öŃ˙˙ 6��ř˙˙��şK˙˙:Ł���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®�����Đć �¶ Ą	¶	�t	Z	ß˙������������������������9ţ4����������������������������������������������������j�$�f����������������2 � ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����ć ����� ���������xo����âb�no����Lc�}Í�	0˙˙z��öŃ˙˙ 6��ř˙˙��şK˙˙:Ł�JKJK����"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�������"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�������"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�������"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�������"�"��™	�������‘�"�"�"�"�"�"���������"�"�����"���"�"�"�"�"�"���������"�"�"���"���"�"�"�"�"�"���������"�"�"�"�"���"�"�"�"�"�"���������"�"�"�"�"�"���"�"�"�"�"���������"�"�"�"�"�"�"���"�"�"�"���������"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"���������"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�JKJKTx���� [�·q���Xc�������������������������������������������������������������������������GW���kc�������������”o���üb�“o���üb�“o���üb�“o���üb������������� x�şs‰����j����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�.���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6n[��[����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]��_��a��c��ΊFß›WđŢĽšÄ]#�4�8i\��@îsV† Norsko bezky 2016 13 ř;����7�������C��Ű	���	����4xV4xV4xV4�������`�ß3�č������˙˙Şž·�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��ĐC�tt ťq����a�¶Í�&0˙˙$��ńŃ˙˙f6�©÷˙˙đ��šK˙˙vŁ���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����ĐC�t 	�y	Z	ß˙������������������������2ć-����������������������������������������������������o� �\����������������"� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����C�����t ���������.q����pa�ťq����a�¶Í�&0˙˙$��ńŃ˙˙f6�©÷˙˙đ��šK˙˙vŁ�JKJK����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"���������"�"�"�"�"�"�"�"�"�"���"���"�"���"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�������"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�������"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"���"�"�"�"�"�"�"�"�����"��‘��"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"���"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"���������"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�������������"�"�"�"�"�"���������������������"�"�����������������������������JKJKs����#_�es���Ń`�������������������������������������������������������������������������‘P�ý˙��Čp�������������3q���sa�2q���ta�2q���ta�2q���ta��������������`�‚9Ž����d����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�.���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nź ��ź ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ˇ ��Ł ��Ą ��§ ��ΊFß›WđŢĽšz6!�4�6o_��@îsV† Norsko bezky 2016 14 ř;����7�������°��N��Ŕ����4xV4xV4xV4�������`�*ś!�č������˙˙S�&�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ®�őőˇz����	^�VÎ�l0˙˙>��ćŃ˙˙]7�˝ö˙˙«��BK˙˙¤���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®�����Đ®�~ő‚~	��	Z	ß˙������������������������JTA����������������������������������������������������H��n��������������j/� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����®�����ő���������[z����ô]�ˇz����	^�VÎ�l0˙˙>��ćŃ˙˙]7�˝ö˙˙«��BK˙˙¤�JKJK�™	�"�"�"�"�� �‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘��™	��™	�"�"�"��0��‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘��™	��™	�"�"�"��0��‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�����"�"��0� �‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘���������"��@"�0�‘� � �‘�‘�‘�‘�‘��™	��™	��™	�� ��@"�0�"� �‘�‘�‘�‘�‘�‘�������� ��@"�0�"�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�"�"�� ��0�‘�����’™	�‘�‘�‘�‘�‘�"�"�"�"� � �0�0���‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�"�"�"��0�0�0�‘� � �‘�‘�‘�‘�"�"�"�"�"�"�0�@"�0�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�����"�"� �0�0�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�‘�"�"���"�"��0�‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�"���"�"���"��0�‘�‘���‘���‘�‘�"�����"�"�"���‘�0�‘�‘���‘�‘�‘�"�"�"�����������"�0�‘�‘�‘�‘�‘�‘�"�"�"�JKJK2{�Ő˙��°_�•}���ÚM�������������������������������������������������������������������������×I����—s�������������Ł{�K��÷]�Ăz�F��T^�Ăz�F��T^�Ăz�F��T^�������������ľż�Ę�*���2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�,���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6n#��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��'��)��+��ΊFß›WđŢĽš[ń*�4�@˝��@ě7W‚ Norsko bezky 2016 15 ř;����7�������ş��W ��8 ����4xV4xV4xV4�������`�Ż_N�č������˙˙ŇY.�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đş�ńń Ňw����¸a�řÍ�I0˙˙ż��íŃ˙˙Ď6�D÷˙˙Ń��wK˙˙¸Ł���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đş�Šń ~ Š	�	Z	ß˙������������������������5Ó/����������������������������������������������������\��`�˙��������������%� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����ş�����ń ���������Ąw����‘a�Ňw����¸a�řÍ�I0˙˙ż��íŃ˙˙Ď6�D÷˙˙Ń��wK˙˙¸Ł�JKJK��������‘����� �‘�‘�‘�‘�‘�"����������‘�‘�‘�‘�‘�‘�‘�@"�‘�‘�‘�����������‘�‘�"�‘�‘�@"�@"�‘�‘���"���������‘��‘�‘��@"�`���p���p�����"�����������‘�‘��‘�€���€���`���‘������������‘�‘��‘�‘�‘�"�‘�����������‘�‘����€���‘��� ���������"� � � �€�������‘���� ������ � �‘� �����"�"�"������"� � �€���€���‘����"�"���"�"�"�p���� � �‘�‘� � �����������������������"�"�"�"�� �������������������������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK�y�D��Ŕb�M}���\�������������������������������������������������Úm�˙˙��¬c�������������×b�˙˙��[�������������;x�:��Ôa�ůw�9��ŕa�ůw�9��ŕa�ůw�9��ŕa�������������7�ôť	�¤��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�+���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nĄ��Ą����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������§��©��«��­��ΊFß›WđŢĽš”T+�4�@zµ��@ě7W‚ Norsko bezky 2016 17 ř;����@�������Ą��'��d�����4xV4xV4xV4�������`�Ž�č������˙˙Ç8�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��ĐĄ5ş şd}����iD�Ę�ô0˙˙ů��™×˙˙0�Nř˙˙×��>V˙˙ë����FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����ĐĄ5@ şG@ 	�g	V	�������������������������y����������������������������������������������������5��ţ�Í��������������†�� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����Ą��5��ş���������^}����RC�d}����iD�Ę�ô0˙˙ů��™×˙˙0�Nř˙˙×��>V˙˙ë��JKJKp���€™	�€™	�a–�p���€™	�‘�€™	�p���€™	���"�"�"�’™	�’™	�€™	�€™	�p���a–�a–�a–�`		�p���q¦�p���p���p���p���p���’™	�’™	�p���€™	�p���a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�`		�‘�"�’™	�€™	�€™	�a–�a–�q¦�€™	�€™	�€™	��™	�€™	�����"��™	�"�’™	�q¦�a–�a–�a–��™	��™	��™	��™	��™	�������������’™	�a–�a–�a–�a–��™	�€™	�€™	�€™	�€™	��™	�������"���’™	�q¦�a–�a–�a–��™	�€™	�€™	�€™	�€™	��™	���"�"�"�"�’™	�€™	�a–�a–�a–��™	�€™	�€™	��™	��™	��™	���"�"�"���’™	�€™	�a–�a–�q¦�€™	��™	��™	��™	�€™	��™	��™	�"�"�"�’™	�’™	�a–�a–�a–�p���€™	�p���p���p���p����™	��™	��™	�"�"�’™	�’™	�a–�a–�a–�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�‘��™	��™	��™	�"�"�’™	�’™	�a–�a–�a–�€™	�€™	�q¦�p���q¦�q¦�q¦�q¦�q¦�€™	�"�’™	�’™	�€™	�a–�a–�p���€™	�€™	�€™	��™	��™	��™	��™	��™	�€™	�����’™	�€™	�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�q¦�q¦�q¦�a–�a–�q¦���’™	��™	�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�a–�p���"�’™	��™	�a–�a–�p���€™	�€™	�€™	��™	��™	�€™	�€™	�€™	�"�€™	�"�’™	�JKJK—�ü˙��ě �·��6nJ���J�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L���N���P���R���ΊFß›WđŢĽš�ő�4�)Ĺú��@ě7_‚
Norsko bezky 2016 18 ř;����7�������G ��	��Ř����4xV4xV4xV4�������`�}�č������˙˙…Ö�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��ĐJ �źź	Ď~����][�ŻÎ�D0˙˙ ��Ň˙˙Ž7�dö˙˙t��K˙˙ ¤���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®�����ĐJ �ź	,		�Ą	Z	ß˙������������������������%����������������������������������������������������'��J�˙�Ó������������Š�� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����J �����ź	����������~����H[�Ď~����][�ŻÎ�D0˙˙ ��Ň˙˙Ž7�dö˙˙t��K˙˙ ¤�JKJK"�"�"�‘�’™	�’™	�"�"�"�"�"�"�‘�‘�’™	�‘�"�"�"�‘�’™	�‘�"�"�"�"�"�"�‘�’™	�‘�"�"�"�"�‘�’™	�‘�"�"�"�"�"�"�‘�‘�‘�‘�"�"�"�‘�’™	�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�‘�‘�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�’™	�‘�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�"�"�‘�’™	�‘�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�JKJKĄ‹���ŻL�ţy���5a�������������������������������������������������������������������������������������������������‹~�Ç˙��.[�1~�Č˙��\[�1~�Č˙��\[�1~�Č˙��\[�������������za��BĘ^����j����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�+���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€��� ����P ���f7�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nY���Y�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[���]���_���a���ΊFß›WđŢĽšK“�4�&]W��@ě7^† Norsko bezky 2016 19 ř;����7�������‹	��.��č����4xV4xV4xV4�������`�/,�č������˙˙�i#�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ‹	�É É-x����ĘV� Î�`0˙˙���Ň˙˙ź7�`ö˙˙��aK˙˙ ¤���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đ‹	�[ ÉV[ 	��	Z	ß˙������������������������8p1���������������������������������������������������� ��n�R������������2� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����‹	�����É���������x����kV�-x����ĘV� Î�`0˙˙���Ň˙˙ź7�`ö˙˙��aK˙˙ ¤�JKJK��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"���"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�����"���"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�‘�‘�"�"�"�"�"�"���"�"�"�"�‘�’™	�’™	�’™	�’™	�’™	�"�"�"�"�‘�‘�’™	�‘�‘���"�‘�‘�‘�‘�‘�"�"�‘�"�‘�‘�"���"�"�"���"�"�"���"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�‘�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"���"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"���JKJK†~�đ˙��HH�îu�$��ű[�������������������������������������������������������������������������������������������������wx�$��nV�Sx�$��›V�Sx�$��›V�Sx�$��›V�������������ÔŠ�F·l���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�-���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nĽ���Ľ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ľ���Ŕ���Â���Ä���ΊFß›WđŢĽš–#�4�8Ěę��@ĺrČë Norsko bezky 2016 44 Norsko bezky 2016 45 Norsko bezky 2016 69
Norsko bezky 2016 73 Norsko bezky 2016 6 ř;����7�������5 ��Ř��ś����4xV4xV4xV4�������`�ţC�č������˙˙ˇ?˛�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967ď�66�ë&������T�U�N�A��Đ5 �pp	Ro����nr�¨Ě�«/˙˙­��Ň˙˙˝4�>ů˙˙o��*L˙˙g˘���FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����Đ5 �p	ý	�}	Z	ĺ˙������������������������LŕD����������������������������������������������������T��|�\������������Â� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\îî��©�N›��ł���Ł‘����dX�����5 �����p	���������,o����Qr�Ro����nr�¨Ě�«/˙˙­��Ň˙˙˝4�>ů˙˙o��*L˙˙g˘�JKJK‘�‘�0�0�0�@"�0�0�0�0�0�0�0�@"�Q3�P3�‘�‘�‘�0�0�0�@"�@"�0�0�0�0�@"�@"�A"�0���‘�‘�0�0�@"�@"�@"�@"�@"�@"�@"�@"�@"�@"�‘�"���‘�0�0�P3�`���P3�P3�@"�@"�@"�@"�A"�@"���"�"��0�@"�@"�P3�p���p���p���p���0�@"�@"�0���"�"�"�"�0�Q3�P3�€���P3�qŞ �‘�‘�0�0�0�‘�"�"�"�"��@"�Q3�`���@"�a™	�‘�"�p���€���0�0�’™	�’™	�"�"�"�‘�A"��™	��™	�"�"� ��™	��™	�0�@"�’™	�’™	�’™	�‘�"�0�P3��™	��™	����������™	��™	�@"�@"�’™	�‘�‘�A"�‘�Q3�a™	��™	��™	�‘�����p���`���A"�@"�‘�‘�A"�Q3�Q3�@"�A"�`���Q3�Q3�P3�A"�@"�A"�A"�A"�‘�"�‘�"��‘�‘�"�1"�R���Q3�@"�Q3�0�Q3�a™	�"�"�‘�"�"�"�"�"�0�‘�"�"�"�"�"�‘�"�"�‘�"�"�"�"�"�‘�‘�"�"�"�"�"�‘�"�"�‘�"�"�"�"�"�‘�‘�"�"�"�"�"���"�"�"�"�"�"�"�"��‘�"�"�"�"�"�"�JKJKs�î˙��›l�.k�ę˙��şw�`����Ś�������������������������������������Ým���Żc�������������������������������������Go���ąr�@o���er�@o���er�@o���er�������������üÓ�ł#����v�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�?�BH�0���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ţ°ô€���� ����P ���k�¤x�RĽ�)Ţ�)Ţ�RĽ�RĽ�Ć>�·��6nU ��U ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W ��Y ��[ ��] ��ΊFß›WđŢĽš*ž0�4�E{˝��@ě3^†