Zájezdy plné zážitků

Aktivní dovolená na kole nebo na lyžích

Smluvní podmínky-Všeobecné záruční podmínky účasti na zájezdech

Smluvní vztah mezi Vámi (účastníkem zájezdu) a cestovní kanceláří Ing. Stanislav Kysilka CK SUNBIKE
vzniká oboustranným potvrzením smlouvy o obstarání zájezdu. Podmínky týkající se ceny, ubytování, způsobu dopravy, programu, stravování a ostatních nabízených služeb zájezdu, jsou uvedeny v propagačním materiálu CK SUNBIKE.

Na základě Vašeho přihlášení Vám můžeme zaslat potvrzenou kopii přihlášky a fakturu na zaplacení ceny zájezdu, máte-li o to zájem. O přijetí platby a zařazení do zájezdu Vás budeme informovat. Nebude-li platba na zájezd uhrazena v dohodnutém termínu, pak smlouva o obstarání zájezdu pozbývá platnosti a CK nabídne rezervovaná místa dalším zájemcům.
U všech zájezdů obdržíte 15-30 dnů před odjezdem podrobné pokyny k zájezdu, obsahující rozpis nástupních míst, doporučené vybavení a další informace.

Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Při nedosažení tohoto počtu bude zájezd zrušen. O této skutečnosti Vás budeme informovat nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením zájezdu. Vaše platba vám v případě zrušení zájezdu ze strany CK bude celá vrácena zpět a to nejpozději do 30 dnů.

Ve vlastním zájmu vyplňte všechny údaje potřebné pro Váš zájezd. Nesete zodpovědnost za správnost všech údajů a za následky plynoucí z nesprávně uvedených údajů. Pro operativní kontakt s Vámi je nezbytné, abyste uvedli číslo telefonu, na kterém se s Vámi můžeme spojit, případně zanechat vzkaz.
Zájezdu se účastníte na vlastní zodpovědnost a při kolektivních aktivitách je třeba, abyste se podřídili pokynům programového vedoucího.

Reklamace a stornovací podmínky

Při zrušení účasti na zájezdu zaplatíte následující stornovací poplatky.

 

Poplatek Při zrušení účasti na zájezdu
1000,- Kč do 45 dnů před odjezdem
30 % z ceny mezi 45. - 30. dnem před odjezdem včetně
70 % z ceny mezi 29. - 10. dnem před odjezdem včetně
80 % z ceny mezi 9. - 6. dnem před odjezdem včetně
100 % z ceny 5. - 0. dnem před odjezdem včetně

Požadavek na zrušení účasti na zájezdu musíte zaslat písemně. Dnem zrušení se rozumí den doručení do CK. Stornovací poplatky nebudete muset platit, pokud za sebe získáte náhradu.

Formulář na oznámení vaší neúčasti na zájezdu si stáhněte ZDE - FORMULÁŘ. Formulář vyplňte, podepište a pošlete do ck. Pro urychlení je nejlepší formulář naskenovat a poslat mailem. Datem doručení se potom rozumí den obdržení mailu.